Bestuur / Commissies


Bestuur

Voorzitter: Marianne van Dongen voorzitter@spaansewaterhondrasvereniging.nl

Secretaris: Anneke Hoogendoorn secretaris@spaansewaterhondrasvereniging.nl

Penningmeester: Arjen Brouwer penningmeester@spaansewaterhondrasvereniging.nl

Algemeen  bestuurslid: Han Vaalt

Algemeen bestuurslid: Annemieke Bijpost

Algemeen bestuurslid: Maddy van den Berg activiteiten@spaansewaterhondrasvereniging.nl

Algemeen bestuurslid: Lotte Geertsma


Commissies

De rasvereniging heeft een aantal commissies waarin de leden actief kunnen zijn. Iedere commissie zet zich in om de doelen van de vereniging zoveel als mogelijk te verwezenlijken.