De Vereniging

In 2021 hebben een aantal liefhebbers van de Spaanse Waterhond het initiatief genomen om een rasvereniging op te zetten voor dit ras.

Officieel is de vereniging opgericht op 28 november 2021

Doel

De Spaanse Waterhond rasvereniging heeft tot doel: Het in stand houden en verbeteren van het ras Spaanse Waterhond. Hierbij hoort op de eerste plaats de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder. Ook het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Spaanse Waterhonden is een belangrijk onderdeel van het takenpakket.