Privacybeleid

Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland afgekort (SWRN) 

KVK 85093262 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN: 

De Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland verwerkt persoonsgegevens van zijn leden. 

De volgende persoonsgegevens worden bewaard 

• Voor- en achternaam 

• Aanschrijftitel (heer, mevrouw of fam.) 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

DE SPAANSE WATERHOND RASVERENIGING NEDERLAND VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN: 

• Uitnodigingen voor activiteiten ( ALV, wandelingen, spelletjesdagen, Clubmatch, etc) 

• Het afhandelen van uw betaling voor lidmaatschap en evenementen 

• Verzending van onze nieuwsbrief 
• Berichtgeving van dekking, geboorte 

• Informatieve mailingen 

• Het afhandelen en beantwoorden van uw vragen 

• Het drukken van de catalogus voor een (K)CM 

HOE LANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS: 

De Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tot einde lidmaatschap. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN: 

De Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een bepaalde verplichting.  

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS: 

De Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Bij misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@spaansewaterhondrasvereniging.nl 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat@spaansewaterhondrasvereniging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEELDMATERIAAL 

Tijdens wandelingen en andere evenementen van de Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s willen wij heel graag gebruiken voor onze nieuwsbrief, website, Facebook en andere uitingen. 

Het is mogelijk dat de naam van de hond in/bij de foto gepubliceerd wordt. 

Bij het aangaan van het lidmaatschap stemt u in met het gebruik van foto’s waar u mogelijk op afgebeeld staat. 

Er is vooraf aan een evenement altijd mogelijkheid om aan te geven dat u liever niet wilt dat er een foto gepubliceerd wordt waar u eventueel op staat. 

Wanneer het gaat om minderjarige personen waar een foto van gemaakt is die wij willen gebruiken dan zal er ten alle tijden toestemming aan een verantwoordelijke gevraagd worden. 

Aan niet-leden zal vooraf altijd gevraagd worden om toestemming te geven voor het gebruik van foto’s waarin zij het onderwerp zijn.